Polacy bezsprzecznie są jednym z najbardziej przedsiębiorczych narodów w Europie, a może nawet i na świecie.

W naszym kraju zarejestrowanych jest ponad cztery miliony firm. Według danych statystycznych w roku 2013 przybyło aż sto tysięcy więcej przedsiębiorstw, w stosunku do roku poprzedzającego. Praktycznie codziennie, ktoś zakłada nową firmę, niestety nie wszystkie przetrwają powyżej roku.

Jakich firm jest najwięcej?
W Polsce najwięcej jest mikro przedsiębiorstw, które prowadzone są przez osoby fizyczne. Mikro przedsiębiorstwa stanowią blisko dziewięćdziesiąt sześć procent polskich firm. Duża liczba tych podmiotów to biznesy rodzinne.

Biznesy rodzinne to około czterdzieści procent wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Generują one blisko sześćdziesiąt procent produktu krajowego brutto i tworzą dwie trzecie wszystkich miejsc pracy. Właściciele około siedemdziesięciu procent firm rodzinnych, myślą nad przekazaniem biznesu swoim potomkom. Udaje się to w zaledwie trzydziestu procentach przypadków. Według obliczeń, około dziewięćdziesiąt procent firm rodzinnych zniknie z polskiego rynku w ciągu następnych dziesięciu lat. Upadną bądź zostaną przejęte przez konkurencję.

Mimo wszystko wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki jest nieoceniony. Jak wcześniej wspominano takie firmy tworzą większość miejsc pracy w Polsce, zapewniają zmiany strukturalne oraz kreują innowacje?

Jakie inne zalety mają mikro oraz małe przedsiębiorstwa?

Po pierwsze, bardzo łatwo zarządzać taką firmą. Jej struktury organizacyjne są wyjątkowo przejrzyste. Zazwyczaj takie przedsiębiorstwo zarządzanie jest liniowo, właściwie bez względu na dostępne zasoby czy liczbę pracowników.

Taki stan rzeczy można zaobserwować na początku istnienia firmy, jak i na późniejszych etapach jej funkcjonowania. Taki model zarządzania znacznie ułatwia podejmowanie decyzji oraz komunikację. 
Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw podejmują kluczowe decyzje, co do funkcjonowania swojej firmy, jej rozwoju, czy istnienia. W takim przypadku nie ma miejsca na oddzielenie własności od zarządzania.
Mała liczba pracowników powoduje, że w takiej firmie nikt nie jest anonimowy. Łatwiej rozdzielić poszczególne funkcje oraz odpowiedzialność. Dzięki temu kierowanie małym przedsiębiorstwem jest znacznie łatwiejsze.

Czy założenie własnej firmy w Polsce jest bardzo skomplikowane?

Oczywiście trzeba załatwić trochę formalności, ale z pewnością założenie własnej firmy jest o wiele mniej skomplikowane niż to było jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.

Na początku zastanówmy się, jaką spółkę chcielibyśmy założyć. Jeśli zdecydujemy się na spółkę z.o.o potrzebny będzie nam kapitał w wysokości pięciu tysięcy złotych, a gdy pomyślisz o spółce akcyjnej, będziesz musiał wyłożyć aż sto tysięcy złotych. Na szczęście założenie spółki osobowej nie jest aż tak obwarowane obostrzeniami.

Jak założyć firmę krok po kroku?

Po pierwsze przedsiębiorca musi zarejestrować się w Urzędzie Gminy lub Miasta. Obecnie można zrobić to osobiście lub drogą elektroniczną. Składamy wniosek o wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Po nowelizacji przepisów wniosek o wpisanie do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie numeru REGON., Dzięki niemu mamy za sobą rejestrację, nadanie NIP-u. Wybór formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym a także zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

Rozpoczęcie własnej działalności stało się o wiele łatwiejsze, ponadto zajmuje znacznie mniej czasu. W świetle poprzednich przepisów każdą z tych spraw należało załatwić z osobna, w różnych urzędach.

Następnym krokiem jest upewnienie się, że nasza działalność gospodarcza nie wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia czy koncesji. Koncesję oraz zezwolenia wydaje się na podstawie decyzji administracyjnej.

Takich zezwoleń w Polsce wymaga osiemdziesiąt rodzajów działalności gospodarczej, na przykład potrzebujemy koncesji na sprzedaż broni i materiałów wybuchowych, dystrybucję energii i paliw, a także na sprzedaż alkoholu.

Trzecim krokiem przy zakładaniu własnej firmy jest odebranie numeru REGON. Nowa firma musi zostać zarejestrowana w Urzędzie Statystycznym.

Jako osoba fizyczna zakładająca firmę, nie musisz jednak już załatwiać poniższych formalności w jego siedzibie. Wniosek o nadanie numeru REGON został już zawarty we wniosku CEIDG-1.

Po złożeniu wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, organ, w którym wniosek złożono, automatycznie przesyła odpowiednie dokumenty do Urzędu Statystycznego. Indywidualny REGON zostanie nadany przez GUS przeciągu siedmiu dni roboczych od chwili rejestracji wniosku CEIDG-1.

Informacja o nim zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.
REGON nie jest obecnie konieczny do wyrobienia pieczątki firmowej, wysyłania druków urzędowych czy założenia konta bankowego.

Kolejnym etapem zakładania firmy jest założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej.

Polskie przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obligatoryjnego obowiązku posiadania konta bankowego. Jednak posiadanie rachunku bankowego jest niezbędne w przypadku przedsiębiorcy, który ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bądź podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ponieważ w takich przypadkach jedyną dozwoloną formą zapłaty jest przelew bankowy. Na ten sam rachunek jest także przelewany zwrot bezpośredni podatku VAT.

Zasady wyrabiania pieczątki firmowej właściwie nie uległy żadnym zmianom, aby móc ją wyrobić niezbędny jest wpis do CEIDG. Koszt pieczątki waha się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Krok szósty to zgłoszenie przedsiębiorcy oraz jego pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenie przedsiębiorcy oraz jego pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy jedynie osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a także płatnika składek na Fundusz Pracy. Zgłoszenia powinno się dokonać w przeciągu siedmiu dni od chwili rozpoczęcia działalności albo zatrudnienia pracownika. Musi być ono własnoręcznie podpisane przez osobę, która jest zgłaszana. Koniecznie dokumenty do zgłoszenia to: zaświadczenie o wpisie do CEIDG i Regon.

Punkt siódmy to zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników.

Kodeks pracy obliguje przedsiębiorcę do zawiadomienia właściwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju oraz zakresie prowadzonej działalności. Pracodawca musi poinformować o liczbie zatrudnionych pracowników, etc. Zgłoszenie powinno mieć miejsce w przeciągu trzydziestu dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma także obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

Założenie firmy w Polsce teoretycznie powinno odbywać się przy tak zwanym jednym okienku. Oczywiście rzeczywistość nieco odbiega od idealistycznych założeń ustawodawcy, jednak cała procedura została znacznie skrócona i uproszczona. Co z pewnością zachęci wielu ludzi do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.