Leasing jest formą czasowego finansowania przedmiotu, urządzenia, maszyny, sprzętu, nieruchomości oraz wszelkich środków trwałych i skupia w sobie cechy kredytu, jak i umowy dzierżawy. Leasingobiorca ma prawo użytkowania, np. danego sprzętu, który nie stanowi jego własności, ale wiąże się to z określonymi opłatami za owe użytkowanie, więc następuje jakby spłacanie wartości tego sprzętu. <br />Cały koszt opłat wynikających z umowy leasingowej zawiera przynajmniej równowartość początkowego ekwiwalentu. Wysokość opłat bywa zależna od kilku kwestii, przed wszystkim od wysokości należności wstępnej, która została uiszczona po podpisaniu umowy. Z reguły to kwoty od 0% do 30%.<br />Rozwój leasingu w naszym kraju nastąpił w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wraz z przemianami gospodarczymi oraz systemowymi. Należy przy tym podkreślić, iż dopiero w roku 2000 zostały wprowadzone do kodeksu cywilnego regulacje dotyczące umowy leasingu.<br /><br />ABC leasingu – rodzaje<br /><br />Mamy dwa podstawowe rodzaje umów leasingowych, czyli leasing finansowy i operacyjny. I wbrew obiegowym opiniom, ten podział nie wynika z celu umowy, gdyż w zapisach obu umów może się znaleźć stwierdzenie o możliwości nabycia danego przedmiotu umowy w momencie wpłaty ostatniej raty leasingowej lub też w podanej w umowie kwocie zakupu. <br />W każdym razie, istotnym kryterium podziału jest określenie, która strona umowy pozostaje uprawniona do przeprowadzania odpisów amortyzacyjnych od konkretnego przedmiotu leasingu. To rozróżnienie oznacza, że jeżeli finansujący jest osobą uprawnioną do robienia odpisów amortyzacyjnych, mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym. <br />W przypadku, gdy korzystający jest uprawniony do owych odpisów, to oznacza leasing finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego, który jest uważany za usługę, podatek VAT jest naliczany od raty leasingu aż osiągnie ustawowy limit, co sprawia iż korzystający z leasingu nie jest zmuszony do płacenia dużej kwoty na bezpośrednio po podpisaniu umowy leasingu. Trzeba podkreślić, że raty leasingu stanowią koszt uzyskania przychodu dla firmy, która korzysta z usługi. Wliczają się też wszelkie opłaty manipulacyjne czy też koszty użytkowania przedmiotu leasingu.<br /><br />Istnieje także leasing konsumencki, a wiec przeznaczony dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie jest to jeszcze zbyt rozpowszechniona forma leasingu w naszym kraju, zresztą dopiero w połowie 2011 roku odpowiednie regulacje zostały wprowadzone do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Należy przypuszczać, że z czasem leasing konsumencki będzie jedynie zyskiwał na popularności. <br /><br />ABC leasingu dla nowych firm <br /><br />Wszyscy zgodnie przyznają, że leasing jest świetnym i niezwykle pomocny narzędziem w rozwoju firm. Jak wiadomo, tylko firmy mogą się ubiegać o leasing operacyjny lub finansowy i nie ma w tym przypadku znaczenia ani wielkość firmy, ani jej staż, co sprawia, iż z oferty leasingowej mogą także skorzystać przedsiębiorcy stawiający swoje pierwsze kroki na rynku i nie mający żadnej historii gospodarczej. <br />Jest to o tyle ważne, że nowe firmy często mają dość spore problemy z przekonaniem banków do udzielenia im kredytu. Powodów tu może być kilka. To nie tylko brak historii kredytowej i ryzyko udzielenia wsparcia finansowego start-upom w momencie, kiedy nie wiadomo, czy dana firma utrzyma się na rynku. Znaczenie ma również fakt, iż banki często wymagają jakiegokolwiek zabezpieczenia majątkowego, więc przedsiębiorcy mający tylko pomysł, mogą często tego warunku po prostu nie spełniać. Natomiast instytucje leasingowe posiadają takowe zabezpieczenie, a jest nim sam przedmiot leasingu, więc automatycznie ryzyko staje się dużo mniejsze. <br /><br />ABC leasingu – popularność leasingu operacyjnego<br /><br />Okazuje się, że polscy przedsiębiorcy najczęściej wybierają leasing operacyjny, tak bardzo kojarzący się z klasyczną dzierżawą. Szczególną popularnością cieszy się wśród firm podpisujących dość wysokie kontrakty, jednak zobowiązania wykonujących w raczej niedługim czasie. Chodzi tu, np. o branżę budowlaną i transportową, a także spożywczą. Na pewno łatwiej i bardziej opłacalnie jest leasingować maszyny budowlane na określony czas, najczęściej do lat trzech i płacić za niego określoną w umowie ratę, niż kupić takie sprzęty na kredyt. <br />Co ważne, istnieje sposobność zrobienia takiego harmonogramu opłat, aby był idealnie dopasowany do cyklu przepływów finansowych w danym przedsiębiorstwie, szczególnie w przypadku branż sezonowych.<br />Malo tego, okazuje się, że coraz częściej z leasingu operacyjnego korzystaj branże komputerowe i telekomunikacyjne. Natomiast wiele firm, dzięki leasingowi, może korzystać z powierzchni lokali sklepowych, magazynowych czy też gastronomicznych.<br /><br />Podstawową zaletą tej formy leasingu jest przede wszystkim fakt, iż raty leasingowe nie są tak wysokie, jak ma to miejsce w przypadku leasingu finansowego. Dzieje się tak, gdyż są uzależnione jedynie od stopnia zużycia danego przedmiotu leasingu oraz oczywiście okresu trwania umowy leasingu. Poza tym, leasing operacyjny nie ma niekorzystnego wpływu na współczynnik struktury zadłużenia w danym przedsiębiorstwie, ponieważ ma charakter pozabilansowy.<br /><br />ABC leasingu – zalety<br /><br />Często się zdarza, że przedsiębiorcy, zadowoleni ze stanu finansów firmy oraz jej rozwoju, postanawiają przeprowadzić nowe inwestycje. Urządzenia najnowszej generacji, nowoczesne technologie, specjalistyczne maszyny czy nawet hale produkcyjne lub magazynek decydują się kupować ze środków firmowych. Najczęściej kończy się to zapaścią finansowa, gdyż nagle okazuje się, że są jakieś braki na bieżącą działalność. Dzięki leasingowi można naprawdę zainwestować w rozwój firmy bez ryzyka kłopotów finansowych. Przedmiotem leasingu mogą być rozmaite aktywa. Swobodnie można dostosować strukturę transakcji leasingowej do autentycznych potrzeb leasingobiorcy. Chodzi zarówno o strategie podatkowe, jak i budżet wydatków. <br />W związku z tym, że opłaty leasingu są na bieżąco pokrywane z aktualnych przychodów wynikających z użytkowania danego przedmiotu leasingu, to jest sposobność elastycznego podejścia do ustalenia konkretnych rat leasingowych. Leasing operacyjny umożliwia także przesuniecie w czasie podatkowych obciążeń.<br /> <br />W każdym razie, leasing stanowi praktyczną i raczej bezpieczną formę finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie lub firmie. To nie tylko korzyści podatkowe, ale także prosty sposób na rozwój firmy. A dodatkowym plusem są szybkie i proste procedury leasingu.