Posiadacze własnych firm doskonale wiedzą jak skomplikowane i pracochłonne jest prowadzenie księgowości. Zatrudnienie profesjonalnego księgowego to duży koszt, na który nie może pozwolić sobie świeżo upieczony/a biznesmen/bizneswomen. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest zakup i zastosowanie sytemu księgowego.

Program księgowy to oprogramowanie na użytek biznesowy przeznaczony do prowadzenia operacji księgowych. Taki program rejestruje oraz przetwarza wszelkie transakcje rachunkowe np. płace, obroty i salda, rachunki do spłaty czy należności. Program księgowy zazwyczaj składa się z kilku modułów:
– należności- wspomaga rozliczanie finansów firmy. Moduł ten określa przewidywalne przychody, które stanowią aktywa przedsiębiorstwa.
– zobowiązania- moduł ten zajmuje się opłatami oraz zobowiązaniami, które posiada podmiot gospodarczy.
– faktury- moduł zajmuje się rozliczaniem faktur VAT oraz faktur elektronicznych.
– księgi rachunkowe- system przetwarza dowody księgowe i utrzymuje je w porządku chronologicznym i systematycznym.
– kadry i płace- program wspomaga pracę firmy w zakresie kontrolowania i usprawnienia pracy w kadrach (sektor finansowy, zasoby ludzkie) oraz rozdzielaniem wynagrodzeń pracowniczych.

Programy księgowe w pełnie zastępują pracę doświadczonego specjalisty. Dodatkowym ich atutem jest niski koszt zakupu oraz łatwe działanie. Będąc właścicielem średniej lub małej firmy warto zastanowić się nad wyborem jednego z wielu dostępnych na rynku programów do księgowości.